KundBevakning/bearbetning av kunder

För kunder som vill ha hög kvalité och bevakning under en längre tid erbjuder jag en plats i min säljbas                  

där kunderna som skall kontaktas registreras och bevakas. Specialanpassad för just för mina kunder och min specialitet.   

Via en kundrapport redovisas vad som har utförts.

Bearbetning av reklamutskick                                               

Har ni ett reklamutskick eller kanske nyhetsbrev som skall ut till er befintliga eller nya kunder
Jag kan följer upp, kan sammanställa och rapportera. 

Välkommen att ta kontakt med mig.

Lie Fredriksson  

Tel: 076-808 36 11
E-post: lie@lfsalessupport.com
www.lfsalessupport.com